Khay/Mâm chống trượt tròn - chữ nhật

0₫

Mô tả

  • Mâm chống trượt tròn đường kính 28cm - 36cm - 41cm - 44cm 
  • Mâm chống trượt chữ nhật kích thước 26x36cm - 30x40cm - 36x46cm - 38x51cm - 41x56cm
 
 Khay/Mâm chống trượt tròn - chữ nhật
 Khay/Mâm chống trượt tròn - chữ nhật
 Khay/Mâm chống trượt tròn - chữ nhật
 Khay/Mâm chống trượt tròn - chữ nhật
 Khay/Mâm chống trượt tròn - chữ nhật
 Khay/Mâm chống trượt tròn - chữ nhật