THAU/RỔ/MÂM

-100%
 Bơ inox | Xửng inox DH kích thước 16-40cm  Bơ inox | Xửng inox DH kích thước 16-40cm
0₫ 36,000₫
 Khay inox sâu 5.5cm  Khay inox sâu 5.5cm
66,000₫
-100%
 Mâm Inox chữ nhật  Mâm Inox chữ nhật
0₫ 140,000₫

Mâm Inox chữ nhật

0₫ 140,000₫

-28%
 Mâm vành inox - Mâm bưng cơm inox  Mâm vành inox - Mâm bưng cơm inox
76,000₫ 106,000₫
-100%
 Thau Inox đường kính 14 - 66cm Hồng Phước Thành  Thau Inox đường kính 14 - 66cm Hồng Phước Thành
0₫ 31,000₫